top of page

ጥቁር አስተማሪዎች ካናዳ

በጥቁር ቱቶር ካናዳ፣ የእኛ አስጠኚዎች/አስተማሪዎቻችን የተማሪዎቹን እና ሌሎች የአገልግሎት ተጠቃሚዎችን ፍላጎት ለማሟላት እያንዳንዱን ክፍለ ጊዜ ግላዊ ለማድረግ እና ተማሪው መሻሻል በሚችልባቸው መስኮች ላይ ለማተኮር ነው። እያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ተለዋዋጭ ነው እና ከተማሪው ጋር ለመስራት የተነደፈ ግባቸውን ለማጠናቀቅ ብቻ ሳይሆን ከጀማሪ ወደ ብቃት እንዲመራቸው ነው።

ጥቁር አስተማሪዎች የካናዳ አርማ

ታሪካችን የጀመረው በትምህርት ስርአቱ ውስጥ በራሳችን የህይወት ተሞክሮዎች ነው። አብዛኛዎቹን አመታት ከመዋዕለ ህጻናት እስከ ድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ካሳለፍኩ በኋላ ከጥቁር አስተማሪ ጋር መገናኘት እና የጥቁሮች ተማሪ የመሆንን መሰረታዊ ተግዳሮቶች በቀጥታ ሊረዳ ከሚችል ሰው እርዳታ የት ማግኘት እንዳለበት ባለማወቅ ነው። አሁን እንደ አዋቂዎች፣ ባለሙያዎች እና ወላጆች፣ እኛ እራሳችንን በተመሳሳይ አሳዛኝ ኡደት ውስጥ እያለፍን እና ሌሎች ተመሳሳይ ወይም ተመሳሳይ ተግዳሮቶች ያላቸውን የልጆቻችንን አካዳሚያዊ ግቦች ለመደገፍ ባህላዊ ግብዓቶችን በማየት ላይ እናገኛለን።

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሚሄደው የታተመ ጥናት ተማሪዎች ተመሳሳይ ዘር ወይም ጎሳ ያለው መምህር ወይም አስተማሪ በማግኘታቸው በብዙ መንገድ እንደሚጠቀሙ እናውቃለን። ጥቁሮች አስተማሪዎች፣ አስጠኚዎች እና አማካሪዎች በሳይንስ፣ በንባብ፣ በፅሁፍ፣ በሂሳብ፣ በቴክኖሎጂ እና በሌሎች የትምህርት ዓይነቶች ማህበራዊ እና ስሜታዊ ደህንነታቸውን ጨምሮ በተማሪዎች አካዳሚክ ስኬት ላይ ከፍተኛ ተፅእኖ እንዳላቸው ጥናቶች ይጠቁማሉ።

እውቀታችንን፣ ልምዳችንን በማካፈል እና ክህሎታችንን ለተቸገሩ ሰዎች በማቅረብ የጥቁር ተማሪዎችን የአካዳሚክ ስኬቶችን በጋራ መዝጋት እንችላለን። የሳንኮፋ አባባል ካለፈው መልካሙን ወስደን ወደ አሁን አምጥተን ወደፊት እድገት እንድናደርግ ያስተምረናል። የተማርነውን ክህሎት በመውሰድ የበኩላችንን እንወጣ እና ለተማሪዎቻችን ማህበረሰቦች የተሻለ ወደፊት እንዲኖራቸው እንመልስ።

bottom of page